• VAE 18:08
  • NL 15:08
  • Zon
  • AED 4,3943

In welke taal moet de aanvraag en de begeleidende informatie worden ingediend?

Free Zones accepteren aanvragen en documenten ingediend in de Engelse taal of in het Arabisch.

Moet ik zelf in Dubai wonen om daar een bedrijf te kunnen hebben?

Nee. In de Free Zones is 100% buitenlands aandeelhouderschap toegestaan. Wel vereisen de meeste Free Zones dat de algemeen directeur residence is in de Verenigde Arabische Emiraten. De meeste bedrijven die wij begeleiden, kiezen ervoor om voor één van de managers een residence visa aan te vragen. Ook kan eventueel The Watermill hierin voorzien.

Ben ik verplicht om kantoorruimte te huren in Dubai?

De meeste Free Zones vereisen inderdaad reële aanwezigheid. Daarom moet degene die zijn onderneming in de Free Zone wil registeren doorgaans in het bezit zijn van een geldig huurcontract voor kantoorruimte, opslagruimte of ontwikkelingsgrond in de Free Zone. Overigens is het ook vanuit Nederlands fiscaal perspectief aantrekkelijk om daadwerkelijk in Dubai te zijn gevestigd.

Waarom is het aantrekkelijk om mijn bedrijf in een Free Zone te vestigen?

Het oprichten van een bedrijf in een van de Free Zones is aantrekkelijk om de volgende redenen:

Moet ik naar Dubai komen voor een afspraak met The Watermill?

U hoeft niet voor een afspraak naar Dubai te komen, juist dat is de kracht van The Watermill. Afspraken kunnen zowel in Nederland als in Dubai plaatsvinden.

Wat is een Free Zone?

Free Zones, ook wel bekend als Free Trade Zone/Free Economic Zone of Tax Free Zone, zijn ontworpen om internationaal ondernemen te stimuleren door 100% buitenlands eigendomsrecht te bieden. Iedere Free Zone heeft specifieke eisen/regels met betrekking tot toegestane activiteiten en kantoorruimtes. Wanneer u een bedrijf wilt starten buiten een Free Zone dan dient u een samenwerking aan te gaan met een local sponsor die 51% van de eigendommen bezit, waardoor u als vanzelf 49% eigendomsrecht hebt.

Wat zijn de beperkingen bij het starten van een bedrijf in een Free Zone?

Een aantal beperkingen zijn:

Wat is het verschil tussen het starten van een bedrijf binnen een Dubai Free Zone of buiten een Free Zone?

Wanneer een bedrijf een Free Zone licentie heeft betekent dit dat je als eigenaar 100% eigendomsrecht hebt, waardoor je zelf de totale controle over het bedrijf hebt. Een oprichting in een Free Zone is daarnaast ook goedkoper en het proces verloopt soepeler.

Een voordeel van het oprichten van uw bedrijf buiten een Free Zone, waarbij je een local DED (Department of Economic Development) licentie hebt, is dat het is toegestaan om vrij zaken te doen binnen de Verenigde Arabische Emiraten. Het klopt dat hiervoor een samenwerken vereist is met een local sponsor die 51% van de eigendommen bezit, maar het is nu eenmaal eenvoudiger voor bepaalde bedrijven en industrieën om op deze manier zaken te doen dan bij een bedrijfsopzet in een Free Zone. Met andere woorden, je bent niet gebonden aan een bepaald gebied waar bepaalde activiteiten zijn toegestaan.

Als u niet weet of het beter is om uw bedrijf te starten binnen of juist buiten een Free Zone, neem dan contact op met The Watermill Consultants. Wij adviseren u graag bij het kiezen van de juiste bedrijfsopzet en de juiste Free Zone voor uw onderneming.

Wat vergt het om een Non Free Zone / DED Mainland licentie aan te vragen?

Het proces voor het aanvragen van een licentie voor een bedrijf buiten een Free Zone (DED Mainland licentie) vergt meer voorbereidingen vanwege vereiste documentatie en legalisatie. Dit heeft te maken met het feit dat niet alleen de aandeelhouder van de buitenlandse onderneming documentatie dient te tekenen, maar ook de local sponsor.

Wat is het verplichte minimumkapitaalvereisten een Free Zone?

Het minimum aandelenkapitaal om een FZC (Free Zone Company) op te richten hangt af van de activiteiten van het bedrijf en de gekozen Free Zone. Voor Branch Offices (vestigingen) is geen minimum aandelenkapitaal vereist. Voor meer info hierover, neem contact met ons op.

Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor het opzetten van mijn bedrijf in een Free Zone?

Om te bepalen welke rechtsvorm geschikt is voor een bedrijf dient er gekeken te worden naar het soort activiteiten, aantal bestuurders en nationaliteit van de bestuurders. Er zijn verscheidene soorten rechtsvormen, de meest voorkomende zijn:

Voor gedetailleerdere informatie gaat The Watermill Consultants graag met u in gesprek.

Wat zijn de meest voorkomende Free Zones in Dubai?

Hoe ontvang ik meer informatie over het starten van een bedrijf in Dubai?

Wanneer u meer informatie wilt over het starten van een bedrijf in Dubai kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor u als ondernemer.

Daarnaast organiseren wij regelmatig kleinschalige vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als thema: ’een bedrijf starten in Dubai’. Hier wordt u in groepsverband bijgepraat over de ins en outs van het ondernemen in Dubai.

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten: kijk op de agenda op onze website (onder actueel) of stuur een e-mail naar [email protected].

Hoe lang duurt het opzetten van een bedrijf in Dubai? Wat is de indicatieve tijdsduur voor het registratie/licentie proces?

Dit is afhankelijk van zowel de Free Zone als de aandeelhouder van het op te zetten bedrijf. Wanneer de Dubai entiteit wordt opgezet vanuit privé is de oprichting relatiefeenvoudiger . In geval van een oprichting met een vennootschap als aandeelhouder dient een aantal documenten vertaald en/of gelegaliseerd te worden. De voorbereidingen kosten daarom meer tijd.

Free Zones geven vaak zelf aan dat een bedrijf binnen 48 uur kan worden opgezet. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de documenten bij de Free Zone zijn ingediend. Voor het totale proces wordt ongeveer 3 - 6 weken gerekend.

Is het verplicht om een werk- of verblijfsvisum te nemen na het opzetten van mijn bedrijf in de VAE?

Dit is afhankelijk van de Free Zone of Mainland license. In sommige gevallen is wel verplicht, in sommige gevallen niet. Het is desalniettemin wel gewenst om een visum aan te vragen voor de General Manager van het op te zetten bedrijf. De General Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is bevoegd om te tekenen in naam van het bedrijf. De minimumeis is dat de General Manager (in bezit van een visum) na vertrek uit Dubai binnen zes maanden weer in Dubai terug is, anders vervalt het visum.

Wat zijn de vereiste documenten voor het opzetten van een bedrijf in de VAE?

De vereiste documenten zijn afhankelijk van de aandeelhouders van het op te zetten bedrijf: particulier of vennootschappelijke aandeelhouders. The Watermill Consultants zal u volledig begeleiden gedurende dit proces. Een indicatie van de benodigde documenten:

Is het verplicht om een Local Service Agent aan te stellen om een DED Branch of Free Zone Company licentie te bemachtigen?

Ja: Wanneer een Free Zone Company (FZC) 100% buitenlands eigendom bevat, of wanneer de aandeelhouders UAE citizens zijn met minder dan 51% eigendom, is een Local Service Agent nodig.

Nee: Wanneer een FZC een local partner heeft met meer dan 51% eigendomsrecht zal de DED de Branch zien als een local UAE company, waardoor een Local Service Agent niet nodig is.

Wat zijn de meest centraal gelegen Free Zones in Dubai?

Dubai Internet City (DIC), Dubai Media City (DMC), Knowledge Village en Dubai Multi Commodities Centre (DMCC).

Welke Free Zones zijn het meest geschikt voor logistieke sectoren?

Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA), Dubai Airport Free Zone Authority (DAFZA) en Dubai World Central (DWC).

Welke banken worden het meest gebruikt door Free Zone bedrijven in de VAE?

Emirates NBD, Noor Bank, Mashreq en ADIB.

Wat is het proces voor het aanvragen van een werkvisum in de VAE?

The Watermill Consultants kan u volledig assisteren gedurende dit proces. Wij zullen de aanvraag indienen bij de Free Zone. Het duurt circa 1 à 2 weken voor de Free Zone om uw Entry Permit te ontvangen. Afhankelijk van de tijd zullen wij uw Entry Permit per koerier naar u toesturen of afgeven bij de douane op het vliegveld. U bent dan verplicht om de VAE binnen te komen met dit entry permit binnen 60 kalender dagen na datum van afgifte. Nadat u de VAE bent binnengekomen, moet u een medisch onderzoek ondergaan en een aanvraag indienden voor een Emirates ID kaart. Nadat de resultaten van het medische onderzoek zijn ontvangen, zal dit tezamen met uw paspoort en de Emirates ID aanvraag, ingediend worden bij Immigration. Na deze stap zal het nog ongeveer 4 werkdagen duren om uw paspoort terug te ontvangen met uw werkvisum. Hierna zal u vrij zijn om het land weer te verlaten. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.