Bedrijf opzetten in Dubai (deel 3)

10-4-2015

In eerdere blogs gingen we al in op vragen rondom het opzetten van een bedrijf in Dubai. Vandaag ga ik in op de vraag wie een bedrijf kan opzetten in Dubai.

Het is niet zo dat een buitenlander zomaar een bedrijf kan starten in Dubai. Een Arabier geeft niet graag zijn eigendom weg en wil graag tenminste 51% van de eigendom behouden.Dubai

 

Mainland – local sponsor vereist

Bij het opzetten van een onderneming voor de lokale markt is daarom vereist dat tenminste 51% van de aandelen wordt gehouden door een local sponsor. Indien u zaken gaat doen in het
Midden-Oosten/Verenigde Arabische Emiraten zelf is het dus vereist om een lokale partner te zoeken en kunt u uw bedrijf niet alleen opzetten. We spreken dan over een company in Dubai Mainland.
Onze vestiging in Dubai helpt u graag bij het vinden van een geschikte partner. Tenslotte is het goed te vermelden dat er recent wel voorstellen zijn gedaan om deze regelgeving voor bepaalde sectoren te versoepelen. Wij houden u uiteraard hiervan op de hoogte.

En toch… is 100%-aandeelhouderschap mogelijk!

 

Eén aandeelhouder - FZE

In de Free Zones is 100% buitenlands aandeelhouderschap namelijk wel toegestaan. Wanneer u hebt besloten uw bedrijf te vestigen in een van de Free Zones in Dubai, kunt u daarom als enig aandeelhouder van het op te richten bedrijf functioneren. In dit geval is de Free Zone Establishment (FZE) de meest geschikte rechtsvorm. Deze ondernemingsvorm heeft één aandeelhouder. Dit kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Dit betekent dat uw onderneming zowel vanuit privé als vanuit uw houdstermaatschappij kan worden opgericht. Enkele Free Zones werken met een Free Zone–LLC waarbij de uitkomst hetzelfde is.

Oprichting vanuit privé is de meest eenvoudige manier. De meeste Free Zones vereisen slechts een Curriculum Vitae, een kopie paspoort en een bankreferentie van de aandeelhouder natuurlijk persoon. Veel ondernemers geven echter de voorkeur aan het oprichten van hun bedrijf in Dubai via een houdstermaatschappij. Dit is voor Nederlandse ondernemingen ook fiscaal gezien doorgaans het meest optimaal. In het geval van oprichting door een houdstermaatschappij vereist de Free Zone verschillende juridische documenten, zoals de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon. Omdat deze documenten dienen te worden vertaald en gelegaliseerd, kost het oprichten van een bedrijf door een rechtspersoon wat meer tijd dan oprichting vanuit privé. De medewerkers van onze vestiging in Dubai kunnen u echter volledig ontzorgen bij het voorbereiden van de vereiste juridische documenten en het aanleveren van deze documenten bij de Free Zone.

 

Meerdere aandeelhouders - FZC

Wanneer u samen met een of meerdere partners een bedrijf wilt oprichten in een van de Free Zones, is de Free Zone Company (FZC) de meest geschikte rechtsvorm. De FZC vereist twee of meer aandeelhouders en heeft dezelfde voordelen als een FZE.

In het geval dat meer dan twee personen gezamenlijk een bedrijf in Dubai willen oprichten, raden wij aan eerst een gezamenlijke BV in Nederland op te richten. Vervolgens kan deze vennootschap de vestiging in Dubai oprichten. De reden hiervoor is het voorkomen van hoge kosten voor vertaling en legalisatie van de juridische documenten voor elk van de persoonlijke houdstermaatschappijen. Overigens kan de bank op dit punt wel aanvullende eisen stellen.

 

Branch

Naast de mogelijkheid een zelfstandige onderneming op te richten, is er de mogelijkheid om een filiaal (branch) van een buitenlandse onderneming te registreren in een Free Zone. Deze branch dient te worden opgericht door de moedermaatschappij. Deze branch zal afhankelijk zijn van het reeds bestaande buitenlandse bedrijf en kent geen minimumkapitaal.

 

Heeft u (andere vragen) over het opzetten van uw bedrijf in Dubai? Bezoek onze website www.watermillconsultants.nl en neem contact op!

  • VAE 06:41
  • NL 3:41
  • Zon
  • AED 4,3465

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.