Omzetbelasting vanaf 2018 ook in Dubai

28-11-2017

Vanwege de teruglopende olieprijs en oplopende militaire uitgaven zien de Golfstaten zich genoodzaakt in andere inkomstenbronnen te voorzien. Daarom is besloten het gat in de begroting te dichten met BTW. Er zal een modern systeem ingevoerd worden waarbij wereldwijde BTW-stelsels als voorbeeld hebben gediend. Hierdoor vertoont de nieuwe wet gelijkenissen met de Europese, maar waar zitten de verschillen?

Belastbaar feit en tarief

Met ingang van 1 januari 2018 zal de levering van een goed of dienst in Dubai worden belast met 5% BTW. De BTW wordt berekend over de waarde van de (geïmporteerde) goederen en diensten, vaak verkoopprijs. Naast het reguliere tarief van 5% geldt voor bepaalde goederen en diensten een 0%-tarief. Dit tarief is bijvoorbeeld van toepassing op export van goederen naar een land buiten de Golfstaten, internationaal vervoer van goederen en personen, levering van lucht- zee en landvoertuigen en ook de reparatie, het onderhoud en exploitatie van deze voertuigen. Daarnaast zijn een aantal leveringen geheel vrijgesteld van BTW. Dit zijn onder andere bepaalde financiële diensten, levering van onbebouwd land en lokaal personenvervoer.

BTW in de Free Zone

Voor bedrijven in de Free Zone zal in veel gevallen over de volledige omzet het tarief van 0% van toepassing zijn. Op dit moment is ook registratie voor  bedrijven in de Free Zone verplicht. Voordeel hiervan is dat de BTW op de kosten ook kan worden teruggevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de BTW op de huurnota van de gehuurde bedrijfsruimte.

Import en export van goederen

Goederen die door een in Dubai gevestigde onderneming geïmporteerd worden, zullen straks belast zijn met BTW. Bij de verkoop van deze goederen in Dubai wordt door de klant een prijs inclusief BTW betaald. Het verschil tussen de aan de consument in rekening gebrachte BTW en de aan leveranciers betaalde BTW wordt afgedragen aan de staat. Weliswaar is het de onderneming die de BTW betaalt, maar per saldo drukt de belasting dus op de klant als eindverbruiker. Op goederen die worden geëxporteerd buiten de Golfstaten is het nultarief van toepassing.

Gevolgen voor bedrijven in Dubai

Bedrijven die voor meer dan AED 375.000 goederen importeren of belastbare leveringen verrichten binnen de Golfstaten moeten zich verplicht registeren voor BTW doeleinden. Vrijwillige registratie is mogelijk als een bedrag van AED 187.500 wordt bereikt. Minstens eenmaal per kwartaal dient digitaal aangifte te worden gedaan.  

Benieuwd naar de specifieke gevolgen van de BTW invoering voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected]!

  • VAE 06:29
  • NL 3:29
  • Zon
  • AED 4,3465

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.