Zaken doen in Dubai, een Audit noodzakelijk?

11-1-2017

Dubai is vrijheid en blijheid. Althans dat is wat bij velen opkomt als men aan Dubai denkt. En dan vraagt de Free Zone ineens om een Audit. Geen vrijheid dus?

Het is goed om op te merken dat deze Audit niets te maken heeft met een vorm van belastingheffing in Dubai. We kennen immers in de Verenigde Arabische Emiraten geen belastingheffing op de winst. Maar juist omdat er geen zicht is op wat er allemaal zich afspeelt in Dubai, nu er geen sprake is van belastingheffing, spelen de Free Zones een belangrijke rol in de informatievoorziening aan de overheid.

Het gaat dan om informatie over omzet, aard van de activiteiten en gerealiseerde resultaten. Zo ontstaat zicht op de groei van de economie. Dat is de reden dat veel Free Zones bij de vernieuwing van de licentie vragen om een jaarrapport, met daarbij een accountantsverklaring. Deze gegevens worden niet gedeponeerd, maar zijn met name bedoeld voor de vertrouwelijke informatievoorziening aan de overheid. Ook kan worden vastgesteld of wordt gehandeld binnen de regels die in Dubai gelden.

Maak van een bedreiging een kans! Een goed uitgevoerde Audit kan ook de eigen bedrijfsvoering versterken. Uiteindelijk gaat het toch om de rentabiliteit van de onderneming. Houdt u ook de resultaten van uw onderneming in Dubai op de juiste manier bij? Soms is ook een Audit vanuit de moederonderneming vereist.

Wij zorgen er graag voor dat ook voor uw onderneming aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en dat er een goede Audit wordt uitgevoerd. Mail gerust naar [email protected] voor nadere informatie!

  • VAE 06:59
  • NL 3:59
  • Zon
  • AED 4,3465

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.