Zaken doen in Dubai, variëren en bankieren

25-7-2016

Het starten van een bedrijf in Dubai verloopt niet altijd via een historisch al uitgestippelde route. De dynamiek die in Dubai heerst zie je ook terug in het proces van de bedrijfsoprichting. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vereisten rondom de oprichting kunnen variëren, eisen rondom de bedrijfsvoering kunnen veranderen en nieuwe formaliteiten aan de orde kunnen zijn.

Bedrijf oprichten in Dubai

De vraag is hoe je hier mee dient om te gaan als je een bedrijf wilt starten in Dubai. Van belang is om allereerst een goede inventarisatie te maken van je wensen. Wat is de aard van de activiteiten en wie zijn de afnemers? Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of het bedrijf in een Free Zone kan worden gevestigd, of in Dubai Mainland. Dit laatst zal het geval zijn als er geleverd wordt aan de eindgebruiker op de lokale markt. Hiervoor is dan weer een local sponsor nodig.

Indien er gekozen wordt voor een Free Zone Company, dan is de keuze van de juiste Free Zone van belang. Hierbij dient met name aandacht te worden besteed aan enerzijds de vraag of de ondernemingsactiviteit past in de betreffende Free Zone en anderzijds hoeveel formele documenten er worden gevraagd. Dit laatste is met name van belang om hoge kosten van legalisatie bij de ambassade te beperken.

Onderdeel van de hiervoor genoemde afweging is het nadenken over de vraag wie als oprichter van de Dubai entiteit gaat optreden. Laat u deskundig adviseren! 

Openen van een bankrekening

Het proces voor het openen van een bankrekening is minder eenvoudig dan dat we dat bijvoorbeeld in Nederland gewend zijn. Mede vanwege de fungerende Amerikaanse regelgeving, is het onder meer van belang om vast te stellen wie de uiteindelijk gerechtigde is ten aanzien van de Dubai onderneming, maar ook wat de aard is van de ondernemingsactiviteiten. Dit mede om bijvoorbeeld fraude uit te sluiten.

Bereid je dan ook goed voor en laat je begeleiden door een deskundig adviseur. Ook bij het openen van een bankrekening geldt dat de totale bedrijfsstructuur relevant is. Een Stichting Administratiekantoor is bijvoorbeeld een in Dubai onbekend fenomeen, hetgeen het openen van een banrekening lastiger kan maken. Echter het gestructureerd en met aandacht stap voor stap het hele proces doorlopen geeft vrijwel altijd het gewenste eindresultaat.

Variatie genoeg! Maar dan is ook Dubai weer het land van de grote mogelijkheden, waar het gaat om internationale business.

Bedenk echter wel: wij hebben de klok, maar zij hebben de tijd…!

  • VAE 07:01
  • NL 4:01
  • Zon
  • AED 4,3472

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.