Starten van bedrijf in Dubai, vanuit prive of BV?

4-1-2016

Indien eenmaal de beslissing is genomen tot het opzetten van een bedrijf in Dubai, loop je aan tegen verschillende keuzes die gemaakt moeten worden. In eerdere blogs ging ik daar al op in.

Vandaag gaat het over de vraag of je het opzetten van een bedrijf in Dubai beter vanuit privé dan wel beter vanuit een BV kunt laten plaatsvinden. Uiteraard hangt dit van de situatie af. Indien je in Nederland woont en ook in Nederland al een onderneming hebt zal het over het algemeen niet voor de hand liggen om de setup vanuit privé te doen,

Setup vanuit privé

Wanneer je vanuit privé (voor tenminste 5%) aandeelhouder bent van een LLC of Free Zone Company in Dubai, wordt dit voor belastingheffing in Nederland gezien als een zogenaamd aanmerkelijk belang. Dit betekent dat over dividenduitkeringen op en verkoopwinst van de aandelen van de Dubai-entiteit 25% inkomstenbelasting is verschuldigd.

Setup vanuit BV

Op het moment dat de aandelen door een Nederlandse BV worden gehouden, dan vallen dividenden en verkoopwinsten op aandelen in beginsel onder de deelnemingsvrijstelling. Dit betekent dat de winsten dan onbelast kunnen worden uitgekeerd naar Nederland (de Nederlandse BV), ondanks het feit dat in Dubai geen winstbelasting is betaald. Hiervoor is het wel van belang dat de entiteit in Dubai voldoende “substance” heeft. De opbrengsten moeten ook daadwerkelijk door de entiteit daar worden gerealiseerd.

Een setup vanuit de BV geeft over het algemeen ook een betere vennootschappelijke structuur, maar is praktisch minder eenvoudig. Wij helpen u echter graag om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Heeft u vragen over de beste structurering van uw activiteiten in Dubai, mail dan naar [email protected].

  • VAE 07:05
  • NL 4:05
  • Zon
  • AED 4,3472

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.