Hoe zet ik een bedrijf op in Dubai? (deel 1)

3-2-2015

Dit is een vraag die we regelmatig krijgen op onze vestiging in Dubai. De diversiteit van personen die met deze vraag komt is groot. De één start als een avonturier, de ander doet business in de regio en zoekt een steunpunt (met fiscaal voordeel aldaar). Weer een ander is vertegenwoordiger van een internationaal operend bedrijf dat ook de noodzaak van een vestiging in de Verenigde Arabische Emiraten ervaart.

En toch stellen zij allen de verkeerde vraag. Want het begint niet met hoe, maar met “wat”.

Er zijn veel verschillende rechtsvormen, maar de eerste vraag die voor de onderneming van belang is, is of er zaken gedaan zal worden in de Verenigde Arabische Emiraten (U.A.E.) zelf. Indien dit het geval is, dan wordt doorgaans een LLC opgezet, waarbij het buitenlandse bedrijf maximaal 49% eigendom kan verwerven. Men is verplicht om te werken met een locale partner die 51% van de aandelen houdt. Wel kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over zeggenschap ed.

De hiervoor genoemde regel werkt alleen anders uit als er door de buitenlandse partij een (medisch) beroep wordt uitgeoefend. Er bestaat dan de mogelijkheid om een “professional license” te verkrijgen (100%).

Veel buitenlandse bedrijven doen echter niet direct zaken in de U.A.E. zelf. Indien dat het geval is kan een bedrijf worden opgezet in een zogenaamde Free Zone. Hierbij is wel 100% eigendom voor de buitenlandse moedermaatschappij mogelijk. Tevens geeft een dergelijke Free Zone de garantie voor tenminste 50 jaar belastingvrijdom. Overigens begint dan de keuzestress. Er zijn namelijk al meer dan 40 Free zones, die allen verschillende activiteitcodes hebben. Ook de rechtsvorm kan verschillen alsmede het te storten aandelenkapitaal. Een Free Zone company, een LLC, een Branch of Foreign company zijn voorbeelden van de te hanteren rechtsvormen.

Keuze genoeg in ieder geval. Volgende keer nog wat meer antwoorden om die keuzestress te voorkomen.

Nu al vragen over het “wat”? Mail gerust naar [email protected]

  • VAE 06:04
  • NL 3:04
  • Zon
  • AED 4,3465

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.